01 Декември 2022: Благодарете винаги

Библейски стих за месеца: Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си почива с ярето, телето, лъвчето ще бъдат заедно, и малко дете ще ги води. Исая 11:6

Яков казва: Да станем и да отидем във Ветил; там ще издигна олтар на Бог, Който ме послуша в деня на бедствието ми, и беше с мене в пътя, по който ходих. Битие 35:3

Благодарете винаги и за всичко на Бог. Ефесяни 5:20

Досега Бог ме снабдяваше и ме даряваше с радост! Моят Бог прекрасно ме докосва, води и управлява! Той и занапред ще е моят Помощник. Нюрнберг, 1676 година
За прочит: 1 Солунци 5:1-6; Исая 6:1-13

Реклама

Вашият коментар

Filed under Вяра

30 Ноември 2022: Той дава сила

Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Исая 40:29

Исус казва: Аз съм хлябът на живота; който дойде при Мене, никак няма да огладнее, и който вярва в Мене, никак няма
да ожаднее. Йоан 6:35

Господи Исусе Христе, при Теб сме добре дошли. Събуди ни, укрепи нашето доверие; изпълни ни с радост във времето на
очакване!

За прочит: Колосяни 1:9-14; Исая 5:8-24

Вашият коментар

Filed under Вяра

29 Ноември 2022:Които чакат Господ, ще подновят силата си

Даже младите ще отслабнат и ще се уморят, отбраните момци съвсем ще паднат, но онези, които чакат Господ, ще подновят силата си, ще се издигат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат.
Исая 40:30-31

Чадо мое, укрепвай в благодатта, която е в Христос Исус. 2 Тимотей 2:1

Как трябва да посрещна Теб, по Когото целият свят копнее? Ти идваш да благословиш света! Как трябва човек да Те посрещне? Добре дошъл като Гост на слабите, които никога не си отхвърлял! Ела и ги виж как се чувстват! Николаус Лудвиг фон Цинцендорф
За прочит: Евреи 10:32-39; Исая 5:1-7

Вашият коментар

Filed under Вяра

28 Ноември 2022: Събудете се!

На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи, които никога няма да мълчат – ни денем, ни нощем. Исая 62:6

Пророческото слово повече се потвърждава за нас; и вие добре правите, че внимавате на него, като на светило, което
свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. 2 Петър 1:19

Сега Зорницата напира, високо свети над планини и долини! Множеството ангели радостно пеят: “Събудете се!“. Стражите от високата кула им пригласят: „Събудете се за това радостно време! Годеникът идва, подгответе се!“. Даниел Румпиус / Ото Рийтмюлер, 1587 год.
За прочит: 1 Петър 1:10-13; Исая 4:2-6

Вашият коментар

Filed under Вяра

27 Ноември 2022: Не забравяй завета

Библейски стих за седмицата: Ето, твоят Цар иде при тебе: Той е праведен и спасява. Захария 9:9

За седмицата: Псалм 24
За проповед: Откровение 3:14-22

Внимавайте за себе си да не забравяте завета, който Господ, вашият Бог, сключи с вас; и да не си правите идол, подобие на нещо, което Господ, твоят Бог, ти е забранил. Второзаконие 4:23

Христос е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Колосяни 1:15

Хора, сериозно подгответе сърцата си! Силният Войн скоро ще дойде при всички вас и ще спаси грешника! Бог (заради милостта Си) обеща да Го даде на света, – за да има светлина и живот. Валентин Тило
За прочит: Матей 21:1-11; Римляни 13:8-12; Захария 9:9-10

Вашият коментар

Filed under Вяра

26 Ноември 2022: Бог е Бог на живите

Ще ходя пред Господ в земята на живите. Псалм 116:9

Бог не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи. Лука 20:38

Накрая остава любовта. Да, единствено тя остава! Затова ела, говори, живей с нас в блаженство! В тъмните световни събития се нуждаем от Твоята милост, докато всички отново се срещнем при Теб. Ханс Дитер Хюш
За прочит: Откровение 21:10-27; Исая 3:1-15

Вашият коментар

Filed under Вяра

25 Ноември 2022:Небе, хвали делата на твоя Създател!

Господ е дал слънцето за светлина денем и наредби за луната и звездите да бъдат светлина нощем, Той повдига морето и вълните му бучат. Еремия 31:35

За нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и
ние чрез Него. 1 Коринтяни 8:6

Небе, хвали делата на твоя Създател! Слънце, изпращай лъчите, които рисуват земята! Луна и звезди, хвалете Господ! Йоахим Неандер
За прочит: Евреи 13:10-16; Исая 2:6-22

Вашият коментар

Filed under Вяра

24 Ноември 2022: Сега е благоприятно време

Така казва Господ: В благоприятно време Те послушах и в спасителен ден Ти помогнах. Исая 49:8

Ето, Божието царство е сред вас. Лука 17:21

Обещал си, че един ден Твоето царство ще дойде в нашето време. Сега Царството вече е настъпило с пълна сила и слава! Чрез молитвите ни Ти си винаги тук за нас. „Амин“ означава „така да стане“. Татко наш, да и амин! Детлев Блок
За прочит: Евреи 13:1-9; Исая 2:1-5

Вашият коментар

Filed under Вяра

23 Ноември 2022: Издигнете, порти, главите си!

Издигнете, порти, главите си, и бъдете издигнати вие, вечни врати и ще влезе Царят на славата. Псалм 24:7

На онези, които Го приеха, даде право да станат Божии чада. Йоан 1:12

Господи, ела с Твоята любов в нашето гордо време! Преодолей силата и парите, не оставяй народите да погинат! Омразата и враждебността постави в пътя на мира! Ханс фон Лендорф
За прочит: 1 Коринтяни 3:9-15; Исая 1:21-31

Вашият коментар

Filed under Вяра

22 Ноември 2022: Той пази

Той пази душите на светиите Си, избавя ги от ръката на нечестивите. Псалм 97:10

Във всичко представяме себе си като Божии служители: в бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в безсъния,
в не ядения; всред слава и опозорение, всред хулене и похвала; считани като измамници, но пак истинни; като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а ето, живеем. 2 Коринтяни 6:4, 5, 8, 9

Когато спя, Той бди и насърчава душата ми така, че всяка сутрин отново виждам любовта и милостта. Ако не е моят Бог, ако Неговото лице не ме води, не бих се изцелил от многото страхове. Всяко нещо има своето време, Божията любов е вечна. Паул Герхард
За прочит: Исая 35:8-10; Исая 1:10-20

Вашият коментар

Filed under Вяра