27 февруари 2020: У Бог е избавлението ми 

Image result for sunrise

У Бог е избавлението ми  и славата ми.                                            Псалм 62:7

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра

26 февруари 2020: Дано се оправят пътищата ми

Image result for sunrise

Дано се оправят пътищата ми, за да пазя Твоите повеления! Псалм 119:5

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра

24 февруари 2020: Да издирим и изпитаме пътищата си

Image result for walk with a dog winter

Нека издирим и  изпитаме пътищата си, и нека се върнем при Господ.  

Плачът на Еремия 3:40

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра

23 февруару 2020: Ето, възлизаме в Ерусалим

Image result for forest wonter walk

Библейски стих за седмицата:

Ето, възлизаме в Ерусалим и ще се  изпълни за Човешкия Син всичко, което е писано чрез пророците.                                                          Лука 18:31

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра

22 февруари 2020: Моят ли път не е прав?

A family of four walk through Faskally forest

Вие казвате: Господният път не  е прав. Слушайте  сега, доме Израилев: Моят ли  път не  е прав? Не са ли вашите пътища криви?     Езекиил 18:25

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра

21 февруари 2020: Погледнете на небесните птици

flying birds on snowy mountains

Господ Бог  образува  от земята всички полски зверове и всички въздушни птици; и ги приведе при човека. И човекът даде имена на всеки.                                                                                                 Битие 2:19-20

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра

25 февруари 2020: Ще ви сторя по-голямо добро

Image result for sunrise

Ще ви сторя по-голямо добро отколкото в началото.              Езекиил 36:11

Има още

Вашият коментар

Filed under Вяра