16 Септември 2021: Бог се грижи

Георгина, Оранжево, Цветен, Ярък, Бръмбар, Цвете, Цвят

Ти, Господи, запазваш човеци и животни.                 

 Псалм 36:6

Погледнете на небесните птици, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират; и пак Небесният  ви Отец ги храни. Вие не  сте ли много по-скъпи  от тях?                               

Матей 6:26

Всички сме на трапезата Ти: тревата, цветята, птиците, рибите, дивечът в гората, овцете, говедата, както и ние, Твоите деца. С доверие гледаме на Теб! Господи, в Твоето велико име Те молим  за благословение!                            

Ян Амос Коменски/Теодор Гил

За прочит: Лука 10:38-42; Евреи 1:1-2:4

Вашият коментар

Filed under Вяра

15 Септември 2021: Не бой се

Страх, Прегърне, Напрежение, Тревожност, Паника, Дизайн

Далеч ще  бъдеш  от угнетението, защото няма да се  боиш; далеч от ужаса, защото не ще се приближи до тебе.

Исая 54:14

Исус казва: Мир ви  оставям; Моят мир ви давам; Аз не ви  давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.                                                                          

  Йоан 14:27

Той ни дава радостно сърце, освежава духа и сетивата ни; в дълбокото на морето хвърля страха, грижата и болката.

                                                                                         Паул Герхард

За прочит: Еклисиаст 4:8-12; Неемия 13:15-22

Вашият коментар

Filed under Вяра

14 Септември 2021: Блажени милостивите

Добър Самарянин, Самарянин, Помогне, Библията, Милост

Блажен  онзи, който прегледва немощния; в лош ден ще  го  избави Господ.                                                                   Псалм 41:1

Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани.

                                                                                              Матей 5:7

Когато утехата, която даваме, ни държи, и болката, която  споделяме, стане надежда, тогава Бог вече е построил дома Си  сред нас, тогава Той вече живее в нашия свят. Да, тогава виждаме лицето Му в любовта, която обхваща всичко!

                                                                                Клаус-Петер Мерц

За прочит: 1 Тимотей 6:6-11; Неемия 12:27-43

Вашият коментар

Filed under Вяра

13 Септември 2021: Нека излеят облаците праведност

Небето, Птица, Дъга, Настроение, Чайка, Летене

Роси, небе, отгоре и нека излеят облаците праведност; нека се  отвори земята, за да се  роди спасение и да  изникне с него праведност; Аз, Господ, създадох това.                          

Исая 45:8

Този, Който  дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеитба, и ще направи изобилни плодовете на вашата правда.                           

  2 Коринтяни 9:10

За най-големите, най-дълбоките и най-нежните неща в света трябва да чакаме. Те не стават изведнъж – съобразени са със законите на Бог за покълване, растеж и израстване.

                                                                                Дитрих Бонхьофер

За прочит: Филипяни 4:8-14; Неемия 10:1-40

Вашият коментар

Filed under Вяра

12 Септември 2021: Господ гледа

Орел, Птица, Граблива Птица, Крила, Полет, Летящ Орел

Библейски стих за седмицата: Всяка  ваша грижа  възложете  на Него, защото Той се  грижи за  вас.

1 Петър 5:7
За седмицата: Псалм 119:145-152

За проповед: Лука 17:5-6

Господи, Ти си видял нечестивия; защото гледаш неправдата и притеснението, за да ги  хващаш с ръката Си.     Псалм 10:14

Бащата на болното дете казва на Исус: Ако може да сториш нещо, смили се над нас и помогни  ни.                       Марк 9:22

В трудните времена на моя живот ще се доверя на Него! Няма да съжалявам, Той ще обърне всичкото ми страдание. На моя Господ съм се посветил, на Него съм предал душата, тялото и живота си! Той ще направи, каквото Му е угодно.

                                                                             Лудвиг Хелмболд

За прочит: Матей 6:25-34; 1 Петър 5:5-11; Битие 2:4-25

Вашият коментар

Filed under Вяра

11 Септември 2021: Господ върви пред нас

Далеч, Хълм, Полета, Дърво, Платно, Самотен, Небе

Господ ще  върви  пред вас и Израилевият Бог ще  ви бъде  задна стража.                                                                      Исая 52:12

Исус казва: Като  отида  и ви  приготвя  място, пак ще  дойда и ще ви  взема при Себе Си, така че, където съм Аз, да бъдете  и вие.                                                                                     

Йоан 14:3

Господи на пътуванията, благослови тръгването ни! Опази това, което оставяме, защити новото, което започваме! Придружавай ни от първата крачка! Благослови пристигането ни! Ти бъди нашата цел! Ориентирай крачките ни към Себе Си! Дари ни смелост да се върнем при Теб!                                 

  Андреа Шварц

За прочит: 2 Солунци 2:13-17; Неемия 8:1-18

Вашият коментар

Filed under Вяра

10 Септември 2021: Господ е щит

Дърво, Природата, На Открито, Хора, Рицар

Душата ни  чака Господ; Той е  помощ наша и щит наш.  

                                                                                     Псалм 33:20

С тази  надежда  ние се спасихме.                     

 Римляни  8:24

Надеждата може да освежи сърцето! Ако на моя Бог е угодно, ще  получа това, което желая. На Неговата милост предавам душата, тялото и живота си! Доверил съм Му и всичко друго.

                                                                              Нюрнберг, 1676 год.

За прочит: Йоан 13:31-35; Неемия 6:1-7:3

Вашият коментар

Filed under Вяра

09 Септември 2021: Ободри се

Екип, Работа, Сграда, Офис, Разнообразие, Заедно

Ободрете се, всички  люде  на  тази  земя – казва Господ, – и  работете; защото  Аз съм с вас.                                          

Агей 2:4

Павел пише: Ние сме съработници на Бог.      

   1 Коринтяни 3:9

Хвалим Бог, защото ни е призовал да Му служим в този свят! Поставил ни е да пазим това, което Словото и любовта Му създават. С Неговата помощ ще градим! Бог, Който държи живота на целия свят, ни е избрал за партньори. На Него можем да се доверим!                                                         

  Тилман Хахфелд

За прочит: 1 Летописи 29:9-18; Неемия 5:1-19

Вашият коментар

Filed under Вяра

08 Септември 2021: Ето Моя Служител

Добър Петък, Великден, Исусе, Христос, Исус Христос

Ето Моя Служител, Когото подкрепям, Моя Избраник, в Когото благоволи душата Ми.                                       Исая 42:1

Всички Му  засвидетелстваха, чудещи  се  на  благодатните думи, които  излизаха  от устата Му. И казваха: Тоя не  е ли Йосифовият син?                                                             

 Лука 4:22

С голяма почит да хвалим живота на Исус, нашия Господ! Високо да Го издигаме, да прославим Неговото велико дело! Той изцелява наранени сърца, тела и души; прави ни блажени; високо и ясно проповядва благоприятната Господна година.      

                                                                 Йохан Августа/Михаел Там

За прочит: Филимон 1-16; Неемия 4:1-17

Вашият коментар

Filed under Вяра

07 Септември 2021:Портите на  ада  няма да  надделеят над Моята църква.

Метеори, Гърция, Манастир, Пейзаж, Природата, Планина

Господ, твоят Бог, е познал пътуването  ти през тази  голяма пустиня.                                                                   Второзаконие 2:7

Исус казва на Петър: Портите на  ада  няма да  надделеят над Моята църква.                                                                 Матей 16:18

Пътуването ни води към неизвестното – никой не познава целта и времето. Божието присъствие носи утеха. Ако ни грози опасност, Господи, Ти ще ни водиш.                                            

  Арно Пьоч

За прочит: Галатяни 5:22-26; Неемия 2:1-20

Вашият коментар

Filed under Вяра