04 декември 2020: Безполезно е за вас да ставате рано

5 ways you can help wildlife this winter - Discover Wildlife

Безполезно е за вас да ставате рано, да лягате толкова късно, и да ядете хляба на труда, тъй като и в сън Господ дава на възлюбения Си.                                                                 Псалм 127:2

Отец ви знае от какво се нуждаете, преди вие да Му  искате.  

                                                                                              Матей 6:8

Има Един, Който се грижи за мен, дава ми хляб ежедневно. Той ме познава, обича ме, дарява ме с радост, прощава ми. Аз не страдам.

                                                     Лудек   Рейчарт / Бенигна Карстенс

За прочит: Езекиил 37:24-28; Исая 60:1-14

Вашият коментар

Filed under Вяра

03 декември 2020: Всеки да дава според възможностите си

Where We Dance Series — Silpa Sadhujan Photography

Всеки да дава според възможностите си, според благословението, което Господ, твоят Бог, ти е дал.      

                                                                                   Второзаконие 16:17

Ако  има усърдие, то е прието, според колкото има човек, а не според колкото няма.                                            2 Коринтяни 8:12

Нека да сторя необходимото, за да мога да дам на другите хора от блаженството, в което живея! Любовта не почива. Нека да сторя необходимото!                                            Мартин Готхард Шнайдер

За прочит: 1 Солунци 5:4-8; Исая 59:15-21

Вашият коментар

Filed under Вяра

02 декември 2020: На Господ се уповавам

Ice skate for free in Athens | TheMayor.EU

На Господ се уповавам; как казвате на душата ми: Отлети като птица в планината си?                                                        Псалм 11:1

Мир ви  оставям; Моят мир ви давам; Аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои.

                                                                                                  Йоан 14:27

Натъжена войска, в която все повече и повече се натрупват тежест и болка, запиши в сърцето си това: „Не се отчайвай, помощта е пред вратата; тук е Този, Който освежава и успокоява сърцето ти!“

                                                                                             Паул Герхард

За прочит: Колосяни 1:9-14; Исая 59:1-15

Вашият коментар

Filed under Вяра

01 декември 2020: Когато видиш голия, да го облечеш

All the reasons why you need sun in the winter | Well+Good

Библейски стих за месеца:

Не  е ли да разделиш хляба си с гладния и да въведеш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия, да го  облечеш и да не се криеш от своите еднокръвни?                                   Исая 58:7

Господ казва на Исаак: Остани в тази земя и Аз ще бъда с тебе и ще те благословя.                                                                  Битие 26:3

Прекарвайте със страх времето на вашето престояване.

                                                                                               1 Петър 1:17

Няма да Те оставя, здраво ще Те държа, докато ме благословиш! Дори да Те оставя, Ти ме държиш, да, Ти все още държиш на мен. Където и да отида, аз съм при Теб –  благословението Ти завинаги върви с мен.                                                                       Зигфрид Махт 

За прочит: Евреи 10:32-39; Исая 58:1-14

Вашият коментар

Filed under Вяра

30 ноември 2020: Кой ще обвини Божиите избраници?

two, person, walking, rock formation, mountain, rock, mist, fog, CC0,  public domain, royalty free | Piqsels

Така казва Господ на силите: Който посяга на вас, посяга на зеницата на окото Му.                                                      Захария 2:8

Кой ще  обвини Божиите  избраници? Бог ли, Който ги  оправдава?                                                                       Римляни 8:33

Бог показа милост към Неговия народ Израел, с мощна ръка го  изведе от тъмнината. Той обеща спасение и изпълни думата Си. Затова ние, народите, от сега ще Го хвалим. Мария Луиза Турмайер

За прочит: 1 Петър 1:10-13; Исая 57:14-21

Вашият коментар

Filed under Вяра

29 ноември 2020: Ето, твоят Цар иде при тебе

12 Best Winter Flowers - Plants That Bloom In the Winter

Библейски стих за седмицата:

Ето, твоят Цар  иде при тебе: Той е праведен и спасява.     

                                                                                    Захария 9:9

За седмицата: Псалм 24

За проповед: Матей 21:1-11

Дано Господ ви умножава повече и повече – вас и чадата ви.  

                                                                                          Псалм 115:14

Из род в род Неговата милост е върху  ония, които се боят от Него.                                                                                Лука 1:50

Той е праведен, ценен Помощник! Кротостта Му е спътник, светостта – царска корона, милостта – скиптър. На всяка наша нужда слага край. Затова ликувайте, пейте с радост! Възхвален да е моят Бог, моят Спасител! Той е велик на дело!             Георг ВайселЗа прочит: Матей 21:1-11; Римляни 13:8-12

Вашият коментар

Filed under Вяра

28 ноември 2020: Както майка утешава детето си

These mother-child sun sign duos are absolutely PERFECT for each other! |  The Times of India

Както майка утешава детето си, така Аз ще ви утеша.

                                                                                                  Исая 66:13

Няма да ви  оставя сираци; ще дойда при вас. Понеже Аз живея, и вие ще живеете.                                                            Йоан 14:18,19

На път сме, но не сме без утеха, макар че понякога изглежда така. Дори силите да не достигат, дори някой да мисли да се откаже, не сме без утеха. Не сме сами – Бог отдавна е обещал, че е на наша страна. На път сме, но не сме без утеха.               Кристоф Цеендер

За прочит: Откровение 21:10-27; Исая 56:9-57:13

Вашият коментар

Filed under Вяра

27 ноември 2020: Стенанието ми не е скрито от Тебе

A love letter to the Swedish Sun (in winter) | Study in Sweden: the student  blog

Господи, знайно пред Тебе е всичкото ми желание и стенанието ми не е скрито  от Тебе.                                                     Псалм 38:9

Знайте, че изпитването на вашата вяра произвежда твърдост.  

                                                                                               Яков 1:3

Да, Господ е тук; чува това, за което Го умоляваме от сърце. Изпълнен с доброжелателство, дава повече, отколкото Го молим. Бог е богат и велик на дело. Сам ще изпълни със силна ръка съвета Си. Амин, ние градим на Него.                          Карл Бернхард Гарве

За прочит: Евреи 13:10-16; Исая 56:1-8

Вашият коментар

Filed under Вяра

26 ноември 2020: Сега, Боже наш, ние Ти благодарим

Avoid Vitamin D Deficiency This Winter With Bits Of Sunshine And A Proper  Diet

Сега, Боже наш, ние Ти благодарим и хвалим Твоето славно име.                                                   Първа книга на летописите 29:13

Благодарете винаги за всичко на Бог и Отец в името на нашия Господ Исус Христос.                   Ефесяни 5:20

Трябва да  използваме толкова време да хвалим Бог за Неговите благодеяния, колкото сме се нуждаели, за да Го молим за тях.                                                                                  Винсент Пол

За прочит: 1 Солунци 5:9-15; 2 Петър 3:10-18

Вашият коментар

Filed under Вяра

25 ноември 2020: Заръчай им да не високоумстват

Do Horses Get Cold? How To Care For Your Horse In The Winter

Пиете вино с цели паници и се мажете с изрядни масла, а за бедствието на вашата страна не скърбите.                        Амос 6:6

На  онези, които притежават богатство на този свят, заръчай да не високоумстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а на Бог, Който ни дава всичко изобилно да се наслаждаваме, да вършат добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувстващи, като си събират съкровище, което ще бъде добра основа за бъдещето, за да се хванат за истинския живот.                                                                         1 Тимотей 6:17-19

Ти, Който обичаш бедните и слабите, ела в нашата богата страна, събуди сърцата ни от алчност и безумие; от излишеството ни създай спасение за тези, които гладуват!              Ханс фон Лендорф

За прочит: 1 Коринтяни 3:9-15; 2 Петър 3:1-9

Вашият коментар

Filed under Вяра