17 Юни 2021: Господ е благ

Ръце, Слънце, Небето, Романтика, Ръка, Бог

Господ ще  ти  отвори  доброто Си  съкровище, небето, за да  дава дъжд на земята ти на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти.                                              

Второзаконие 28:12

Вие сте опитали, „че Господ е благ“.             

1 Петър 2:3

Господи, от Твоята ръка получаваме нужното за живота! В нея поставяме постиженията си, плодовете от работата – всичко, в което сме успели! Протягаме ръце и вземаме от Теб, полученото даваме нататък… Животът ни е вземане и даване. Той е в Твоята ръка!

За прочит: Матей 15:29-39; Деяния на апостолите 9:32-43

17 юни 1722: започва изграждането на Хернхут

Вашият коментар

Filed under Вяра

16 Юни 2021: По благодат сте спасени

Птица, Новоизлюпено, Животните, Мацка, Бебе Птица

Ето,  отнех от тебе беззаконието ти и ще те  облека в богати  одежди.                                                                             

 Захария 3:4

По благодат сте спасени.                                              

 Ефесяни 2:5

Облечи ме със сватбената одежда на праведност, която ще покрие моята недостатъчност! Така погледът Ти няма да ме уплаши, ще успея да го понеса! Отнеми от мен това, което ме измъчва, дай ми онова, което ми липсва! Изцели душата ми от лошия характер! Очисти ме, за да съм Ти угоден!                               

    Филип Спита

За прочит: Йоан 4:5-14; Деяния на апостолите 9:19-31

Вашият коментар

Filed under Вяра

15 Юни 2021: Бдете

Мъж, Молете, Седя, Седи, Молейки, Трева, Поле, Ливада

Благословен да е Бог, Който не отхвърли молитвата ми  и не  отвърна от мене Своята милост.                            

  Псалм 66:20

Постоянствайте в молитвата и бдете в нея с благодарност.

                                                                                         Колосяни 4:2

Господи, Ти си жив! Молитвата ни може да е тромава, но идваме при Теб с пълно доверие! Твоята милост си проправя път между нерешителността и съмнението ни!                        

 Брат Роже, Тезе

За прочит: Изход 2:11-25; Деяния на апостолите 9:10-19

Вашият коментар

Filed under Вяра

14 Юни 2021: Благ е Господ

Водопад, Долина, Планини, Пейзаж, Гора, Рекичка

Благ е Господ към  онези, които Го  чакат, към душата, която Го търси.                                                        

 Плачът на Еремия 3:15

Не напускайте  увереността си, за която  има голяма награда.  

                                                                                             Евреи 10:35

Доброто Му съкровище – вечното небесно царство – е отворено. Той всеки ден благославя, остава непроменен.           Йохен Клепер

За прочит: Притчи Соломонови 9:1-10; Деяния на апостолите 9:1-9

Вашият коментар

Filed under Вяра

13 Юни 2021: Елате при Мене

Добре Дошли, Тагове, Декорация, Венец, Листа, Знак

Библейски стих за седмицата:

Елате при Мене всички  отрудени и  обременени, и Аз ще ви  успокоя.

Матей 11:28

За седмицата: Псалм 13

За проповед: 1 Коринтяни 14:1-12

Ще пея  на Господ, защото се  е показал щедър към мене.  

                                                                                             Псалм 13:6

Зле  ли  страда някой  от вас? Нека се моли. Весел  ли  е някой? Нека пее хваления.                                            

Яков 5:13

Ще пея на моя Бог, докато съществувам; ще Му принасям хвала, ще Му благодаря! Не мога да дам нищо, защото само Бог е Този, Който дава! В песен ще принеса живота си на Създателя, Който ме обича.                                                                            

 Арно Пьоч

За прочит: Лука 14:16-24; Ефесяни 2:17-22; Исая 55:1-5

Вашият коментар

Filed under Вяра

12 Юни 2021: Не бъди горд

Животните, Птица, Синьо, Колоритен, Елегантност

Гордостта предшества погибелта, високоумието – падението.

                                                                   Притчи Соломонови 16:18

Защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не  усещаш гредата в твоето око?                                                          Лука 6:41

Мили Боже, как е възможно! Не съм заслужил това от тези хора, но трябва да погледна назад и да се замисля как аз стоя пред Тебе. Тогава откривам, че за много неща съм виновен, намирам дълъг списък от грехове, които ме уличават. Редно е да поправя грешките си, като кажа: „Господи, прости ми, аз също искам да простя!“.                                                                  

По Мартин Лутер

За прочит: Йона 1:1-16; Деяния на апостолите 8:26-40

Вашият коментар

Filed under Вяра

11 Юни 2021: Той ще ни спаси.

Ръка, Задръжте, Грижи, Помогне, Възрастни Хора, Стар

Господ е  нашият съдия, Господ е  нашият законодател, Господ е  нашият цар; Той ще ни спаси.                     

Исая 33:22

Исус казва на учениците: А според вас кой съм? Петър в отговор рече: Божият Помазаник.                              

 Лука 9:20

При заблудените Исус идва като път, при незнаещите – като  истина, при мъртвите – като живот, при слепите – като светлина, при болните – като лекар, при страдащите – като утеха, при  осъдените – като освободител, при изкушените – като съветник, при отчаяните – като спасител.                  

  По Томас фон Кемпен

За прочит: Еремия 20:7-11; Деяния на апостолите 8:4-25

Вашият коментар

Filed under Вяра

10 Юни 2021: От все сърце Те потърсих

Балони, Сърце, Небе, Облаци, Обичам, Романтика

От все сърце Те  потърсих; недей ме  оставя да се  отклоня от заповедите Ти.                                                            

Псалм 119:10

Тази  е Божията любов: да  пазим Неговите заповеди; а заповедите Му не  са тежки.                                     

1 Йоан 5:3

Бог иска да се подчиня, няма да се върна назад. Той ми е достатъчен, в Него е моето благополучие! Няма да се посрамя, ако слушам Словото Му! Бог ме освобождава и ме прави угоден на Себе Си.                                                                    Йохен Клепер

За прочит: Йоан 21:15-19; Деяния на апостолите 7:54-8:3

Вашият коментар

Filed under Вяра

09 Юни 2021: Внимавай в Словото

Дете, Четене, Библия, Легло, Африкански, Образование

Мъдрите  отхвърлиха словото Господне и каква мъдрост  има в тях?                                                                                    Еремия 8:9

Затова ние сме длъжни да внимаваме повече за словото, което сме чули, да би  да  го  изгубим някога.                         Евреи 2:1

С вяра се дръж за Словото, което е здраво и сигурно! То те извежда от всяка тъмнина, води те към светлината.

                                                                                      Михаел Мюлер

За прочит: Езекиил 3:22-27; Деяния на апостолите 7:30-53

Вашият коментар

Filed under Вяра

08 Юни 2021: Мир в Бога

Свят, Мир, Континента, Earth, Надявам Се, Обичам Мира

Господ казва: Ще  направя мирът да бъде твое настоятелство и правдата – твое началство.                                         

 Исая 60:17

Божието царство не  е ядене  и пиене, а правда, мир  и радост в Святия Дух.                                                               Римляни 14:17

Нека Твоята светлина да победи на земята, да повали силата на тъмнината и да изгаси тлеенето на  раздора! Тогава всички народи и правителства ще можем да живеем в големия Ти бащин дом заедно, като братя.                                          

  Фридрих Рюкерт

За прочит: 2 Коринтяни 1:23-2:4; Деяния на апостолите 7:1-29

Вашият коментар

Filed under Вяра